πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον 
ἔγνω...

Werk

1. Literarisches Werk

I. Autorschaft

 

Κύρο Πόντε: Ένας περίεργος ξένος, 1η έκδ. - Εκδόσεις Γκοβόστης, 2019. - 110σ. : εικ. • 24x17εκ., ISBN 978-3-83-709853-2, Roman (Griechisch)

Kaufen

Ουσιαστικά δεν ήξερε σχεδόν τίποτα για την ιστορία των γο­νιών του. Πώς λοιπόν να προέκυπτε θύμηση από κάτι που δεν είχε ζήσει και δεν γνώριζε; Η μητέρα του απέφευγε να μιλήσει για το παρελθόν. Τις ελλιπείς γνώσεις, τις είχε συλλέξει από αποσπασματικές διηγήσεις της μεγαλύτερης αδελ­φής του.

Για να αυτοπαρηγορηθεί, προσπαθούσε να πείσει τον εαυ­τό του ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ελλιπείς γνώσεις για το παρελθόν των γονιών τους. Οι περισσότεροι άνθρω­ποι κατείχαν όμως πολύ περισσότερα από αυτόν, που ούτε καν το όνομα τού πατέρα του δεν γνώριζε. Δυστυχώς, δεν εί­χε την υπερφυσική ικανότητα ενός Όσκαρ Μάτσερατ να θυ­μάται περιστατικά που συνέβησαν πριν γεννηθεί. Αρκετά νω­ρίς κατάλαβε ότι η οικογένειά του δεν ήταν πλήρης, της έλει­πε ένα μέλος. Τον ακριβή λόγο δεν τον έμαθε ποτέ. Ήταν ένας χωρισμός, μια ανεκπλήρωτη αγάπη; Όφειλε, άραγε, τη ζωή του στην τύχη, σε μια σύντομη ερωτική περιπέτεια;

Αργότερα δεν τον ενδιέφερε καθόλου η ιστορία του πατέ­ρα του. Είχε συμβιβαστεί με την απουσία του. Δεν μπορούσε σε όλη του τη ζωή να τρέχει ξοπίσω του, πίσω από ένα φά­ντασμα. Τώρα, όμως, η αναζήτησή του γινόταν αναγκαία, αφού ήλπιζε έτσι να αντισταθμίσει την απουσία της μητέρας του και να μάθει επιτέλους τον λόγο της σιωπής και του θα­νάτου της.

 

 

Κύρο Πόντε: Τα της μνήμης και του έρωτα, 1η έκδ. - Norderstedt : Books on Demand Edition, 2017. - 110σ. : εικ. • 24x17εκ., Σκίτσα Καλλιόπη Κουκλινού, ISBN 978-3-83-709853-2, Dichtung (Griechisch)

Kaufen

Ο σαπφικός λυσιμελής έρως είναι το κυρίαρχο στοιχείο αυτού του ποιητικού ανθολογίου, αφού η ίδια η ποίηση είναι διαδικασία ερωτική. Περιδιαβαίνουμε στα ποιήματά του Πόντε από την ανώτερη σφαίρα του έρωτα ως την οδυνηρή απουσία και το αμετάκλητο του για πάντα χαμένου. Ο έρωτας χρησιμοποιείται ως μέσο για να μας απαγάγει σε μια άλλη πραγματικότητα, εκεί όπου αποδομούνται οι κοινότοπες αντιλήψεις. Με αυτόν τον τρόπο απελευθερωνόμαστε από την τετριμμένη σημειολογία που προσδίδουμε στην καθημερινότητα, στους ανθρώπους και στα πράγματα. Είναι μια ποίηση γεμάτη ένταση και εικόνες, σταχυολογημένα δείγματα ζωής μέσα στο χρόνο. Στίχοι που αποτυπώνουν τη σχέση αγάπης, έρωτα, νοσταλγίας και αναπόλησης χαμένων στιγμών. Ο αναγνώστης αφικνείται στην ουσία των πραγμάτων απολαμβάνοντας  μέσα στην αχρονία την αίσθηση του βάθους και της κρυφής ενότητας του κόσμου. Οι απέριττοι στίχοι αναδεικνύουν τη φυσιογνωμία του έρωτα με τη γενικότερη έννοια, του έρωτα για τη ζωή, τη δημιουργία, το στοχασμό, για την πατρίδα και τα παρελθόντα βιώματα [Απόσπασμα από την εισαγωγή της Ευμορφίας Ζήση]

Kyro Ponte: Der Apfel fiel aus Venus linker Hand, Frankfurt am Main: Grössenwahn Verlag, 2015. - 160 Seiten, ISBN 978-3-95771-066-6, Erzählungen [Erscheinungstermin okt. 2015]

Kaufen

Was ist der Preis für den Besitz eines einzigartigen Wesensmerkmals? Für Venus und ihre Schönheit war es der goldene Apfel der Hesperiden.Für Frau Meyer und ihre Hässlichkeit, als Muttermal das Gesicht kennzeichnend, ist es -  um sich von dieser Einzigartigkeit zu lösen – eine Schönheitsoperation. Für Rania, eine Tochter aus gutem Hause in Korfu, und ihre Jungfräulichkeit ist der Preis dafür eine arrangierte Ehe. Für Byzantia, eine gebärende Mutter in Spanien, mit ihrer Liebe zum neugeborenen Kind, ist der Preis dafür ihr eigenes Leben. Einzigartigkeit hat ihrem Preis. Ein Preis, der schon von der Göttin Venus fallengelassen wird, sobald Amor erscheint, um alle Beteiligten in neue, einzigartige Abenteuer zu locken, die neue Preise versprechen und das Zahlen neuer Preise einfordern. Begierde wird zur Leidenschaft. Und die Leidenschaft kennt keine Grenzen. So wie die Freiheit des Seins.
Die sieben überraschungsreichen Geschichten liefern elementare Einsichten aus dem Innenleben von Frauen und Männern, die für ihre Einzigartigkeit – Sein oder Schein – ihren Preis bezahlen, um aus der Krise zu entkommen, in die der menschliche Wille sie katapultiert hat. Kyro Ponte offenbart sich als Meister der Beschreibung von Gefühlen und beweist mit seiner detaillierten und filigranen Sprache, dass Literatur ein erlösender Ausdruck sein kann.

 

Κύρο Πόντε: Τέσσερις μορφές, ένας έρωτας, 2η έκδ. - Norderstedt : Books on Demand Edition, 2009. - 120σ. : εικ. • 24x17εκ., ISBN 978-3-83-709853-2X, Dichtung (Griechisch).

Ο άνθρωπος μπορεί να είναι εφευρετικός και δημιουργικός μέσα στον πόνο του, μια και προσπαθεί να κινήσει όλες τις ενδότερες δυνάμεις του για να εκφράσει τα ακραία συναισθήματα του. Οι τέσσερις μορφές απεικονίζουν τέσσερα εξελικτικά στάδια, τέσσερις επιλεγμένες μορφές αγάπης μέσα στο σύμφυρμα των πολλών δυνατοτήτων. Η αγάπη προσπαθεί παρόλη την τάση για απόσπαση και την εναλλαγή των μορφών να παραμείνει αναλλοίωτη, μία και μοναδική. Οι „εποχές της αγάπης“ είναι συναισθηματικά συνυφασμένες με τις εποχές του χρόνου. Ο κύκλος τελειώνει αισιόδοξα στην άνοιξη, στην προσπάθεια προσέγγισης του ήλιου και του θεϊκού. Στην τελευταία ενότητα ανήκουν επίσης όλα τα ποιήματα του R. M. Rilke που ο Κύρο Πόντε μετέφρασε.

 

II. Sammelwerke

Kyro Ponte: Zwei ungleiche Freunde, In: Das Größenwahn Märchenbuch  /, Hrg. Edit Engelmann, Frankfurt am Main : Grössenwahn Verlag, 2014. - 312 Seiten, ISBN 978-3-942223-98-0, Band 2, Νοvelle

Kaufen

Märchen gibt es, seit es Menschen und Sprache gibt. In ihren werden Erfahrungen und Wissen vermittelt, in einer Art, die Groß und Klein das Verstehen ermöglicht. Unsere eigenen Ängste, Wünsche und Träume werden in Gestalt von Weisen, Königen und Feen erzählt. Märchen spiegeln die Welt, in der wir leben, auf eine ganz besondere Weise: Übersinnlich, mystisch, spielerisch, kritisch – und immer märchenhaft. Auch in diesem zweiten Band des »Größenwahn Märchenbuches« zeugen Erzählungen von wundersamen Begebenheiten.

Κύρο Πόντε: Οι ανεμόνες, Ανθολογία: Eν κινήσει/, Εκδ. Σεβαστός Π. Σαμψούνης, 1η έκδ. - Frankfurt am Main : Εκδοτικός οίκος Grössenwahn, 2010. - 312 σελίδες, ISBN 978-3-942223-02-7.

Kaufen

›Bewegt‹ ist der Titel des Buches, der als zweisprachige Ausgabe – Deutsch und Griechisch – als eines der ersten Titel im Oktober 2010 beim Größenwahn Verlag erschienen ist, und soll als Beweismittel dienen für die Leichtigkeit und gleichermaßen Schwierigkeit des Selbst-Integrationsprozesses in einer multikulturellen Gesellschaft. Das Buch ist Bewusst in zwei Sprachen herausgegeben. Wenn man es umdreht beginnt das Buch in eine andere Sprache  von Anfang an. Durch diese »Bewegung« wird der Leser aufgefordert, die Last oder Bereicherung der Immigration wahr zu nehmen, denn die AutorInnen tragen Wurzeln ihrer Herkunftsfamilien in sich, mit allen Bräuchen und Gebräuchen, sprachlichen, sowie denkerischen Auseinandersetzungen. Sie tragen aber auch die Zukunft mit sich die »Bewegt« bleibt in der heutigen Gesellschaftsform in Deutschland. Somit ist ein »Symbolbuch« entstanden, das unter anderem die Seele der AutorInnen mit Migrationshintergrund wiedergibt.

 

III. Übersetzungen und Übertragungen

 

Corteau, Auguste: Der Sohn von Mona Lisa, Iris Kater Verlag, 2021 - Seiten 180 ., Übersetzt von Kyro Ponte und Eckhard Kaufmann, ISBN 978-3-944514-37-6

Auguste Corteau berichtet in seinem Roman von der herzzerreißenden Trennung zwischen Leonardo da Vinci und seiner Mutter im Alter von fünf Jahren. Die Erzählung fußt auf den Kindheitserinnerungen des berühmten Malers, denen Sigmund Freud eine Abhandlung widmete. Der Kulturtheoretiker und Tiefenpsychologe kam zu dem Schluss, dass der Künstler ein Leben lang nach der Figur seiner vorzeitig verlorenen Mutter suchte und diese endlich im Gesicht der lächelnden Lisa Gherardini wiederfand. Das populäre Porträt könnte eine geheime und ununterbrochene Hymne an die Mutterschaft sein.

"Allerdings gab es auch einen weiteren Grund, weshalb ich diese Geschichte geschrieben habe. Es war der Verlust meiner eigenen Mutter, den ich bereits vor ihrem Tod durchlebte und der mich zwang, nach deren Gestalt und deren Trost zu suchen, als wäre ich bereits ein Waisenkind. Ich glaube, dass meine Mutter Katerina deswegen weinte, als ich ihr diese Geschichte vorgelesen hatte. Sie erkannte darin den Schmerz des Verlustes hinter dem Schein der unsterblichen Liebe. Und fast schicksalhaft war Der Sohn der Mona Lisas mein letztes Buch, das ich ihr vorgelesen hatte."

Tanizaki, Junichiro: Η δερματοστιξία, Μετάφραση Κύρο Πόντε. - 1η έκδ. - Αθήνα : Bibliotheque, 2017. - 36σ. - (Μικρή Βιβλιοθήκη), ISBN 978-618-5257-21-7.

Kaufen

Εκείνος που ήθελε να επισκεφτεί τις συνοικίες του πρόχειρου έρωτα, νοίκιαζε κουβαλητές με μεγαλοπρεπή δερματοστιξία. Οι γυναίκες στη Γιοσιβάρα και στο Τατσούμι ήταν ξετρελαμένες με τους καλαίσθητα δερματοστιγμένους άνδρες. Για να μην αναφερθώ μόνο στους τυχοδιώκτες και στους πυροσβέστες. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν καλλωπίζονταν μόνο απλοί πολίτες, αλλά και μερικοί Σαμουράι. Στις συναντήσεις τατουάζ που διοργανώνονταν από καιρό σε καιρό έδειχναν οι συμμετέχοντες τα πολύχρωμα κορμιά τους, περηφανεύονταν για τις θαυμάσιες επινοήσεις τους, την πρωτοτυπία των σχεδίων και ασκούσαν μεταξύ τους κριτική.

 

 

Dimitris Nikou: Die Prostituierten des Denken, Saita Verlag, 2017 - Seiten 44 ., Übersetzt von Eckhard Kaufmann und Kyro Ponte, ISBN: 978-618-5147-91-4.

Lesen Sie kostenfrei!

Dämmerung. Angelehnt in einem verdreckten Pferch, die Augen nach oben gerichtet, sehnt sich ein Mann nach Licht. Wie eine goldene Liebkosung sendet eine nackte Glühbirne ein gelbes Licht hinab. Die attraktive Figur hinter dem vorgezogenen Vorhang verwandelt sich in einem Schatten, der ihn überallhin verfolgt. Die Figur ist zu einem Hirngespinst geworden, das ihn seines Verstandes beraubt -ein Traum und zugleich ein Alptraum.

 

Κύρο Πόντε: Η ορθόδοξη τελετή αρραβώνα και γάμου στα Νεοελληνικά: Μεταγραφή από τον Κύρο Πόντε, 1η έκδ. - Norderstedt : Books on Demand Edition, 2014. - 104 σελίδες.

Kaufen

Στις μέρες μας το μεγαλύτερο μέρος των χριστιανών που παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία ή μια Τελετή σε μια ορθόδοξη εκκλησία δυσκολεύετε να αποκωδικοποιήσει τα νοήματα. Δεν είναι όμως παράδοξο να παντρευόμαστε και να μη καταλαβαίνουμε επαρκώς τα λόγια του ιερέα;
Το βιβλίο αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πλήρως όλη την τελετή του γάμου. Δίπλα στη νεοελληνική μετάφραση παρατίθεται για τον ενδιαφερόμενο το κείμενο στο πρωτότυπο. Με αυτό τον τρόπο η παθητική συμμετοχή στην τελετή του γάμου μπορεί να μετατραπεί σε μια πραγματικά διαφορετική εμπειρία, αφού τα μεγάλα νοήματα γίνονται για πρώτη φορά προσβάσιμα.

Marco Lipski: "Gehörlos so, was!?", Übersetzt von Kyro Ponte, Zentrum für Kultur und Visuelle Kommunikation,Stage Production, 1998/ 1999, Ins Griechische 2013.

Kaufen

Eigentlich sollte es ja DIE TALKSHOW in der deutschen Gehörlosen-Szene werden, mit vielen tauben Prominenten Gästen, wie z.B. Emmanuelle Laborit, Jürgen Stachlewitz, Gunter Puttrich-Reignard, Thomas Zander, Uli Hase u.v.a. - Doch es kommt anders: Dem LIVE-Moderator (Marco Lipski) bleiben die Gäste weg und zu allem Unglück platzt auch noch die Putzfrau des Hauses - Frau Meier (Susanne Genc) in seine Show! Und was nun??? Was bleibt dem armen Moderator anderes übrig? Mit seiner neuen Bühnen-Partnerin improvisiert er eine Art Not-Programm zum Thema Gehörlos so, was!?

Gehörlos so, was!?: Zwei Gehörlose aus unterschiedlichen Generationen und Schichten treffen aufeinander. Ein galanter, etwas hitzköpfiger Moderator, trifft auf die naive, aber sympatische Putzfrau des Gehörlosenzentrums - weisser Clown, trifft dummen August - Straight Man vs Funny Woman - Ein Klassiker!

 

Vassilis Vassilikos: Das letzte Adieu, Übersetzt von Kyro Ponte, edition buntehunde, November 2010 - kartoniert - 116 Seiten, ISBN: 3934941583.

Kaufen

Du kamst an jenem letzten Mittag und legtest dich auf meine Beine, ruhig, ohne jeglichen Verdruss, so sanft. Du sagtest mir lautlos das letzte Adieu. Du nahmst mit deinem Körper Abschied von mir. Nur dass ich es damals nicht begriff. Du schliefst ein wenig ein, auf der entgegengesetzten Seite deines Herzens. Das war unsere letzte Umarmung. Das letzte Mal, dass sich unsere Körper berührten. Du sagtest nichts. Du nahmst Abschied von mir auf deine Art, so liebenswürdig, so hinreißend. Deine Vernunft erfasste die Todesbotschaft nicht, um sie mir anzuvertrauen. Aber dir gefielen sowieso keine pathetischen Gesten. Ein tiefes Dankeschön sagte mir dein Körper, der zwanzig Jahre lang keine andere Wiege als die meiner Arme kannte.

IV. Herausgeberschaft

Netz-Werke. InLitera Jahrbuch 2006/2007 InLitera Tübingen 2007, Hrsg. von Steffen Seischab, Kurt Markel, Kyro Ponte, et al. ISBN: 978-3-00-021854-5.

 

Wenn die 29 besten Gedichte und Geschichten ihre rein digitale Existenz aufgeben und sich in die reale Welt begeben, entsteht eine Anthologie wie die vorliegende, die den Titel "Netz-Werke" trägt. 29 Meinungen über die Liebe, die Hoffnung, den Tod und das Reich dazwischen. Von Frauen, die sich ihrem Schicksal stellen. Von Männern, die dazu keine Kraft haben. Und von Menschen, die begehren, obwohl das Ziel ihrer Begierde für sie unerreichbar scheint.   

 

V. Essays (Auswahl)

Schauen Sie hier

 

2. Wissenschaftliche Publikationen

I. Monografien                                                             

Sidiropoulos, Kyriakos (Hrsg.) (2021). Neurofeedback bei ADHS, Springen Verlag

Sidiropoulos, Kyriakos (2011). Zerebrale Korrelate auditiv zeitlicher Verarbeitung bei hirngeschädigten Patienten. Inaugur. Diss.,Universität Tübingen.

 

II. Veröffentlichungen in Peer-Reviewed Zeitschriften

Sidiropoulos, Kyriakos (2019). Theta/Beta Neurofeedback Training in a Child with ADHD to Improve Performance in a Cognitive Task, Current Trends in Neurology.

Sidiropoulos, K., de Bleser, R., Ablinger, I., Ackermann, H. (2015). The relationship between verbal and nonverbal auditory signal processing in conduction aphasia: behavioral and anatomical evidence for common decoding mechanisms. Neurocase 21: 377-393 [Online Ausgabe].

Sidiropoulos Kyriakos, Tobias Bormann & Ackermann Hermann  (2014). Cortical and fiber trackt interrelations in conduction aphasia. Aphasiology [Online Ausgabe]

Sidiropoulos, Kyriakos  (2014). Methoden neurofunktioneller Zuordnung bei hirngeschädigten Patienten mit erworbenen Sprachstörungen (Aphasien), Nervenheilkunde, Heft 7-8, 493-572.

Sidiropoulos, Kyriakos, Ackermann, Hermann, Wannke, Michael, Hertrich, Ingo (2010): Temporal processing capabilities in repetitionconduction aphasia, Brain and Cognition, 73(3), 194-202.


Sidiropoulos Kyriakos, De Bleser Ria, Ackermann Hermann, Preilowski Bruno (2008): Pre-lexical disorders in repetition conduction aphasia. Neuropsychologia, 46(14), 3225-3238.


Kyriakos Sidiropoulos, Ria de Bleser, Bruno Preilowski und Hermann Ackermann (2005). Ist die Unterscheidung zwischen einem phonologischen Kurzzeit- und dem Langzeitgedächtnis noch zeitgemäß? Ein Streifzug durch die Literatur, Neurolinguistik 19 (1-2), 5-23.