πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον 
ἔγνω...

 

Kontakt

Sind Sie an einer Lesung interessiert oder wünschen weiteres Informationsmaterial? Nehmen Sie Kontakt mit Kyro Ponte auf unter kyro-ponte[at]email.de